2023 Ocak Ayı Meclis Toplantısı İlanı

          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Ocak ayı olağan toplantısının 1. birleşimi, 03/01/2023 tarihine rastlayan Salı günü Saat:15.00’de Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

          Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                            

 • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 •  İsim Yoklaması
 • Açış konuşması
 • 06.12.2022 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.

GÜNDEM: 

 1. Belediye Hesapları İçin Haczedilemez Kararı Alınması.
 2. Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi.
 3. Geçici İşçi Vizeleri.
 4. Zabıta Maktu Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi.
 5. Yurtdışı İnceleme Gezisi.
 6. Köseler Mahallesinde Bulunan İki Dükkânın Kiraya Verilmesi.
 7. Kayapınar Mahallesi 108 Ada 12 ve 13 Nolu Parsellerde Kamulaştırma Yapılması.
 8. Denetim Komisyonu Seçimi.