2022 Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşim İlanı

          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Kasım ayıolağan toplantısının 2. birleşimi, 04/11/2022 tarihine rastlayan Cuma günü Saat:11.00’de Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

             Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

  • İsim Yoklaması
  • Açış konuşması
  • 10.10.2022 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.
  • 01.11.2022 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.

GÜNDEM: 

  1. Dilovası’nda Bulunan Eski Köy Vasıflı Mahallelerimizde Kırsal Köy sınırının Belirlenmesi.