Hizmet Standartları Tablosu
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİLOVASI BELEDİYESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

İhale İşlemleri

 

1- Kamu İhale Kurumu Standart Formları

2- İhaleye Katılacak Tüzel veya Gerçek Kişilerin İhale Şartnamesine Uygun Yeterlilik Belgeleri

 

15 Gün

 

Bakım-Onarım İşleri

 

----

30 Gün

 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

Yapı Ruhsatı

 

1- İş Bitirme Tutanağı
2- Harç ve Ücretler
3- Asansör Ruhsatı (projede asansör varsa)
4- Bşb.Bld.İtfaiye Daire Bşk.Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı (projede itfaiye tastiği varsa)
5- İSU’ dan Kanal Bağlantı Yazısı
6- SSK’dan "Borcu Yoktur” Yazısı
7- Belediyeden "Borcu Yoktur” Yazısı
8- İskan dilekçesi

 

30 Gün

 

Yapı Kullanma İzin Belgesi

 

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi-2 Takım

3-İnşaat Ruhsat Fotokopisi

4-SSK İlişik Kesme Belgesi Fotokopisi

5-Yerin Adres Tespiti

 

5 Gün

 

İmar Durumu

 

 

1-Tapu Fotokopisi

2-Aplikasyon Krokisi

3-İmar Durumu Harç Belgesi

4-Başvuru sahibi mal sahibi değilse,başvuru sahibi adına düzenlenmiş vekalet

 

5 Gün

 

Kat İrtifakı

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi

3-Mimari Proje (3 Takım)

4-Ödendi Belgesi

 

3 Gün

 

Kat Mülkiyeti

 

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi

3-Görünür Cephe Foto-2 Takım

4-Yapı Kullanma İzinleri

5-Ödendi Belgesi

6-Mimari Proje (kat irtifakı yoksa)-3 Takım

 

3 Gün

 

Hakediş Ödenmesi

 

1-Hakediş Dosyası-3 Takım

2-Yapı Denetim Ödendi Dekont ve Faturası

3 Gün

 

Kamulaştırma

 

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi

 

60 Gün

 

Yola Terk-İhdas

 

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi

3-Kadastro Kontrol Evrağı

4-Beyanname (4 Takım)

5-Aplikasyon Krokisi

6-İmar Durumu

7-Alan Hesapları

8-Ölçü Krokisi

9-Harita Müh. Kaşesi/Onayı-Kadastro Onayı

 

15 Gün

 

Tevhid-İfraz

 

1-Kimlik Fotokopisi

2-Tapu Fotokopisi

3-Kadastro Kontrol Evrağı

4-Beyanname (4 Takım)

5-Aplikasyon Krokisi

6-İmar Durumu

7-Alan Hesapları

8-Ölçü Krokisi

9- Harita Mh.Kaşesi/Onayı-Kadastro Onayı

 

15 Gün

 

Adres ve Numarataj

1-Tapu Fotokopisi

1 Gün

 

Plan Tadilatı

 

1-Tapu Fotokopisi

2-Aplikasyon Krokisi

3-Yetkili Şehir Plancısının hazırladığı plan

60 Gün

 

İmar Plan Yapımı

 

1-Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları

2-Tarım İl Müd.ve diğer kurumların görüşü

3-Halihazır Harita

4-Belediye Meclis Kararı

90 Gün

 

 

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

Staj

 

1- Müracaat Dilekçesi

2- Üniversite Öğrenci Belgesi

3-Okuldan staj yapması uygundur belgesi

 

3 AY

 

  

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

 Asker Aile Yardımı

Anne ve Baba İçin İstenen Belgeler:

1. Dilekçe
2. Muhtarlıktan Anne ve Baba Adına İkametgâh İlmühaberi.
3. Nüfus Müdürlüğünden Nüfus Kayıt Örneği
4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

Eş İçin İstenen Belgeler:

1. Dilekçe
2. Muhtarlıktan Askerin Eşi Adına İkametgâh İlmühaberi
3. Nüfus Müdürlüğünden Nüfus Kayıt Örneği
4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
5. Askerin Çocuklarının Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

    Müracaat İçin Gerekli Diğer Hususlar:

1. Erin askere gittiği tarihte Dilovası ilçesi sınırlarında ikamet etmesi.
2. Müracaat eden; Anne-Baba-Eş adına herhangi bir gelirinin olmaması.
3. Müracaat eden kişilerin; SSK-BAĞKUR- EMEKLİ SANDIĞI kaydının bulunmaması.
4. Eşlerin boşanması durumunda boşanma kararı ve çocuğun velayetinin müracaat eden kişi üzerinde
olması şartları aranacaktır.

 

15 GÜN

 

 Sosyal Yardım

 

1.Tüm aile bireylerin Kimlik Fotokopisi

2.Muhtarlıktan Fakirlik Kağıdı

3.Başvuru Formu

4.18 Yaşından büyüklerin SGK Dökümü

 

 

15 Gün

  

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

Gelir Tahsili İşlemleri

 

1.Beyanname

2.Tahakkuk Makbuzu

3.Kira Kontratı

 

5 dakika

 

Giderlerin Ödenmesi

 

1.Fatura

2.Taşınır İşlem Fişi

3.Piyasa Araştırma Komisyon Raporu

4.Teklif Mektubu

 

5 dakika

 

Ölçü ve Ayar İşleri

 

1. Beyanname

 

10 dakika

 

Emlak Bildirimi

 

1.Emlak Bildirim Formu

2.Tapu Fotokopisi

3.Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4.Bütün Kapaklı Karton Telli Dosya

5.Sicil Numarası (Varsa)

 

5 dakika

 

Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi

 

1.Bildirim Formu

2.Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3.Sicil Numarası(Varsa)

 

5 dakika

 

İlan ve Reklam Vergisi Bildirimi

 

1.Bildirim Formu

2.Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3.Sicil Numarası(Varsa)

 

5 dakika

  

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

Nikah İşlemleri

 

1- Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş TC Kimlik no’lu resimli nüfus cüzdanları aslı ve fotokopileri.
(10 yılı aşan, yıpranmış nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.)

2- Evlenecek çiftlere ait 5 adet fotoğraf. ( Resimlerin renkli ve ön cepheden, kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları kabul edilir.

3- Sağlık Ocaklarından alınan EVLENME SAĞLIK RAPORU (Raporlar imzalı ve mühürlü olmalıdır)


4- 16 yaşını doldurup 17’ sinden gün alan adaylar; Aile Mahkemesinden kesinleştirilmiş evlenebilir kararı
Almaları,17 yaşını doldurup 18'nden gün alan adaylar; Anne – Baba’nın bizzat müracaatı veya noterden alınmış Anne – Baba muvafakatnamesi ile evlenebilirler. Anne ve Baba'dan biri ölmüş ise ölümü nüfus kaydı ile belgelenecektir. (Eşlerin boşanması durumunda çocuğun velayetinin müracaat eden kişi üzerinde olmasıve belgelendirme şartı aranacaktır.)

5- Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 10 Ay geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın 10 Ay süredolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kaldırılır.

6- Yabancı uyruklu ise Türkiye'de bağlı bulunduğu konsolosluktan alınarak Vilayet Hukuk İşlerine onaylatılmış bekârlık belgesi, İstanbul'da konsolosluğu bulunmayan yabancılar için Ankara'da bulunan Büyükelçiliklerinden alınan bekârlık belgelerinin Dışişleri Bakanlığı'nca onaylatılması ve Pasaportunun fotoğraflı ve Noter onaylı tercümesinin yapılmasıgerekmektedir.

Diğer Durumlar

Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekâlet vermesi zorunludur. Bunun için noterden özel vekâletname düzenlenmesi ve bu vekâletnamede vekâlet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır.

Kızlık soyadını kullanmak isteyenler, Evlendirme memuruna kayıt anında söylemeleri gerekmekte; soyadı dilekçe sistemden çıktı olarak alınmakta olup Evlendirme memurunun önünde imzalanacaktır.

 

Türk Vatandaşı için (3 gün)

Y.Uyruklu için (7-10 gün)

 

Dilekçe Kabulü

 

 

1-Şahıs Dilekçesi ve Varsa Ekleri

2-Adı Soyadı - İmzası

3-İletişim Bilgileri

 

1 Gün

 

Bimer Başvurusu

Bilgi Edinme Başvurusu

 

1-Adı Soyadı – İmzası (T.C.No)

2-İletişim Bilgileri

30 Gün

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

İsim      : Edip BİNGÖL                                             İsim     : Hamza ŞAYİR                        

Unvan   : Başkan Yardımcısı                                      Unvan  : Belediye Başkanı       

E-Posta : edip.bingol@dilovasi.bel.tr                          E-Posta : baskan@dilovasi.bel.tr

 

 

Oluşturulma Tarihi : 31.05.2020