Duyurular
2021 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI İLANI

İ L A N

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Temmuz ayı olağan toplantısı, 06/07/2021 tarihine rastlayan Salı günü Saat:15.00’de Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Tüm halkımıza ilanen duyurulur.               

  

GÜNDEM:

1-      Orhangazi Mahallesi (Çerkeşli) 106 Ada 7 Parsel’de Hisse Kamulaştırılması. (Taziye Evi)

2-      Tavşancıl-2 Mahallesi 307 Ada 1 Parsel Hissesi Kamulaştırılması. (Kapalı Yüzme Havuzu)

3-      Tavşancıl 561 Ada 10 ve 565 Ada 3 Nolu Parsellerin İmar Yolunda Kalan Alanın Kamulaştırılması.

4-      Tavşancıl Mahallesi 657 Ada 170 Parsel, 657 Ada 171 Parsel, 657 Ada 172 Nolu Parsellerin Yelken Kulübü yapılmak Üzere Kamulaştırılmasına Yönelik Komisyon Kararının görüşülmesi.

5-      Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Sokak Hayvanları ile İlgili İşbirliği Protokolü Yapılması.

6-      Diliskelesi Mahallesi 739/2 Sokak İmar Yolunun 10m den 7m ye Düşürülmesi Talebi.

7-      Mimar Sinan Mahallesi Alpaslan Caddesinin 7 m Olan İmar Yolunun 10 m ye Çıkartılması talebi.

8-      Çerkeşli Mahallesi 764 Ada 1 Parselde Köy Yolunda Kalan Tapusuz Alanın Belediyemiz adına İhdas yapılması.

9-      Memur Boş Kadro Değişikliği ve Yapı Denetim Müdürlüğünün İptal Edilerek, Kadın ve Aile Müdürlüğünün kurulmasının Görüşülmesi.

Oluşturulma Tarihi : 01.07.2021