2022 Kasım Ayı Meclis Toplantısı İlanı

              5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Kasım ayı olağan toplantısının 1. birleşimi, 01/11/2022 tarihine rastlayan Salı günü Saat:15.00’de Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
                 Tüm halkımıza ilanen duyurulur.

  •  İsim Yoklaması
  •  Açış konuşması
  •  10.10.2022 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.

GÜNDEM:
1- Sosyal Yardım Yönetmeliğinin Görüşülmesi.
2- Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Görüşülmesi.
3- Güneş Spor Tesislerinin Belediyemize Ait Bir Parsel İle Takası.
4- Dilovası’nda Bulunan Eski Köy Vasıflı Mahallelerimizde Kırsal Köy Sınırının Belirlenmesi.
5- Tavşancıl Mahallesinde 306 Ada’da Bulunan Cami Alanının Vasfının Değiştirilmesi İçin Plan
Değişikliği Yapılması.
6- 578 Ada’da Bulunan 67-68-69-70-71-72-73-74 ve 91 Parsellerin Fonksiyon Değişikliği İçin
Plan Tadilatı
7- Mimar Sinan Mahallesi 134 Ada 1 No’lu Parselin Kuzeyinde Bulunan Park Alanında Plan
Değişikliği Yapılması.
8- Eynerce Caddesinin İsminin Değiştirilmesi.
9- Birimler Arası Bütçe Aktarma (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İşletme Ve İştirakler
Müdürlüğüne)
10- Tavşancıl Mahallesi 606/1 ve 606/2 Parsellerin Bir Kısmının Kamulaştırılması.
11- Dilovası İlim Yayma Cemiyeti ile Ortak İşbirliği Protokolü Yapılması.
12- Birimler Arası Bütçe Aktarma (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Destek Hizmetleri
Müdürlüğüne)
13- Norm Kadro Kütüğünün Bakanlık Görüşü Doğrultusunda Düzenlenmesi.