2019 ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 01 ŞUBAT 2019 TARİHİNDE YAPILAN  ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2018/12

İlçemizin, Mimar Sinan Mahallesi sınırları içersinde bulunan 1296 nolu parselin 278/6100 hissesi (278 m2) tarafına ait olduğu ve bu bölgede yaklaşık 12 yıldır imar uygulaması sonuçlanmadığından mağdur durumda olduğunu, bu sebepten dolayı hissesine düşen 278m2 nin park olarak kullanılmak üzere anlaşma yolu ile satın alınıp alınamayacağına yönelik gerekli çalışmalar tamamlanmış olup bahse konu bölgede İmar Uygulaması işlemleri devam etmekte olup Hazineye ait yaklaşık olarak 25000 m2'lik alanın belediyemize devir işlemleri sonrasında bu alandaki sorunlar çözüme kavuşacaktır. Bu bölgede yapılan İmar Uygulaması çalışmaları tamamlanmadığından dolayı, Bayındırlık ve İmar Komisyonu talebinizin bölgede yapılacak İmar Uygulaması sonrası tekrardan değerlendirilmesine karar verilmiştir. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/13

İlçemiz Diliskelesi Mahallesi sınırları dahilinde (706 ve 706/1. Sokaklarda) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında İmar yolunda kalan ve parselasyon planında arsa olarak işlenmiş olan Muallim 294 ada, 6 nolu parsel ile 295 ada, 4 nolu parsellerin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/14

İlçemiz Turgut Özal Mahallesi, 616 ada, 5 ve 16 nolu parsellerde arasında bulunan imar yolunun kapatılmasını ve arsalarının geri iadesi talep edilmekte olup, söz konusu alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Uygulaması işlemleri tamamlanmış olduğundan bölgede yeni tapuların oluştuğundan, gerekli kesintilerin yapılarak düzenlemelerin tamamlanmış olmasından dolayı, bahse konu yolun kapatılması ve arsanın iadesin ne yönelik talep, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmemiştir. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/15

İlçemiz Tavşancıl Mahallesi sınırları dahilinde yapılan İmar Uygulaması sonucu G23a22a4a pafta 484 ada 6 nolu parsel 354,05m² olup, Abdurrahman NAR adına 2443/35405 hisse oranında (24,43m²) hisselendirilmiştir. Bu parselde Belediyemizde hissedar olduğu ve diğer hissedara ait yapı bulunmakta olduğundan vatandaş mağdur durumda olduğu beyan edilmekte olup, söz konusu vatandaşa ait hissenin (24,43m²)  Belediyemiz tarafından kamulaştırılması Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/16

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Demirciler Mahallesi G23a17a pafta ve 1786 parselde bulunan İmam Evi ve 1531 nolu parselin 2. ve 3. Katının Kur’an Kursunun 5 yıl süre ile sadece kullanım hakkının Dilovası İlçe Müftülüğü’ ne verilmesi Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 01/02/2019 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/17

Türkiye Gençlik Vakfı Dilovası Temsilciliği ile Dilovası Belediyesi arasında hazırlanmış olan protokol  01/02/2019 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2018/18

Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde Dilovası’nın kurucuları arasında sayılan ve saygı duyulan rahmetli Nafız POLAT isminin unutulmaması, yaşatılması amacı ile halihazırda Mimar Sinan Mahallesi 501 sokağı adının Nafız POLAT olarak değiştirilmesi 01/02/2019 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 20.02.2019