2019 YILI ŞUBAT AYI MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               25/01/2019

Konu :  Meclis Toplantısı

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Şubat  Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 01/02/2019 Cuma  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

                         Ali TOLTAR

                       Belediye Başkanı

 

 

 • İsim Yoklaması,
 • Açış Konuşması,
 • 03/01/2019 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 

 

GÜNDEM            :

 1. Mimar Sinan Mahallesinde 1296 nolu parselde Park Alanı teklifi.
 2. Diliskelesi Mahallesi 294 ada 6 nolu parsel ile 295 ada 4 nolu parsellerin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması talebi.
 3. Turgut Özal Mahallesi 616 ada 5 ve 16 nolu parseller arasında geçen yolun iptali talebi.
 4. Tavşancıl Mahallesi 484 ada 6 nolu parselin içinde bulunan 24.43 m2 lik hissenin kamulaştırılması talebi.
 5. Mimar Sinan Mahallesi 179 ada 25 nolu parselin takası yada kamulaştırılması
 6. Diliskelesi Mahallesi 345 ada 1 nolu parselden geçen yolun plan tadilatı yapılarak düzeltilmesi talebi.
 7. Tepecik Mahallesi Uygulama İmar Planı itirazları değerlendirilmesi talebi.
 8. Çerkeşli Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan yeşil alanın kiralanması talebi.
 9. Mimar Sinan Mahallesinde kamulaştırma talebi.
Oluşturulma Tarihi : 29.01.2019