2019 YILI OCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 03 OCAK 2019 TARİHİNDE YAPILAN  OCAK AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

KARAR NO:2018/1

İlçemizin, Tavşanlı tapulama sahası sınırları içersinde bulunan 102 ada 2 nolu parsel belediyemize ait olup, söz konusu arazinin üzerine, kalıcı bir yapı yapmadan, sadece etrafı çevrilerek açık saha olarak kullanılmak üzere, 10 yıllığına kiraya verilmesi talebine yönelik gerekli çalışmalar yapılmış ve bahse konu Tavşanlı 102 ada 2 nolu parsel Sosyal Donatı Alanında kalması nedeni ile bahse konu alanın on yıllığına kiraya verilmesi talebi,  Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmemiştir. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 03/01/2019 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/2

İlçemiz Orhangazi Mahallesi, 233/1. Sokakta bulunan 550 ada, 2 nolu parselin sahibi olduğu ve arsasından geçen yolun belediye tarafından kamulaştırıldığı ancak yol eğik olarak geçtiği için geriye kalan arsası için yapı ruhsatı alamadığı belirtilmekte olup, yapı ruhsatı alıp ev yapılabilmesi için yolun düzeltilmesine yönelik gerekli çalışmalar tamamlanmış olup bahse konu yolun mevcut durumda altyapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanmış ve  yolun mevcut durumu ile İmar Planındaki durumunun örtüşmediği ve yolun düz olarak işlendiği görülmüş olup yolun mevcut durumda kullanıldığı şekli ile İmar Planlarına  işlenmesi,  Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 03/01/2019 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/3

İlçemiz Tavşancıl Mahallesi, Erdoğan Caddesi üzerinde bulunun ve mülkiyeti belediyemize ait olan 332 ada, 14 nolu parseli bedeli mukabilinde satışına yönelik gerekli çalışmalar tamamlanmış olup bahse konu taşınmazın satışının seçimlere denk gelmesi ve zamanlama konusundan sıkıntılar oluşturacağından dolayı talebe yönelik satış işlemleri, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmemiştir. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 03/01/2019 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/4

Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde; Mülkiyeti Cengiz ÇINAR adlı vatandaşa ait olan 633 ada 2 nolu taşınmazın önünden geçen 12 metrelik imar yoluna “Öykü Sokak” isminin verilmesi oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde 03/01/2019 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/5

Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Tavşancıl Mahallesi sınırları içersinde bulunan 609 ada 1 nolu taşınmazın üzerinde     yer alan yapı ve muhsedatları    1.900.000,00 TL (Bir Milyon Dokuz Yüz Bin Türk Lirası) Bedeli mukabilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Devrinin yapılması oylamaya sunuldu, yapılan oylama neticesinde 03/01/2019 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/6

Tavşancıl Mahallesi 50M-1c Pafta 114 ada 7 nolu parselin (449,00 m2) ihale yolu ile satışın yapılması 03/01/2019 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2018/7

Meclis Başkanının açıklamalarının ardından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan tablo 03/01/2018 tarihinde oybirliği ile kabul edildi

 

 KARAR NO:2018/8

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan vergi tarifesi listesini 03/01/2019 tarihinde oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2018/9

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesinin birinci fıkrası gereğince yapılan müzakereler sonucu;   Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kurulacak olan Denetim Komisyonunun beş kişiden oluşturulması kararlaştırıldıktan sonra  yapılan gizli oylama ve oyların sayımı neticesi;  geçerli oylardan   12 oy alan Cemil DAŞDEMİR, 12 oy alan Cafer AVŞAR, 12 oy alan Kadir TEKE, 12 oy alan M.Halit EKİCİ ve 9  oy alan Hüsamettin MERAL’ in  seçilmeleri  03/01/2019 tarihinde oybirliği ile  kabul edildi.

 

KARAR NO : 2018/10

Meclis Başkanının açıklamalarının ardından İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan tablo 03/01/2018 tarihinde oybirliği ile kabul edildi

 

KARAR NO : 2018/11

Meclis Başkanının açıklamalarının ardından İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan tablo 03/01/2018 tarihinde oybirliği ile kabul edildi

 

Oluşturulma Tarihi : 28.01.2019