2019 YILI OCAK AYI MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               25/12/2018

Konu :  Meclis Toplantısı

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Ocak  Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 03/01/2019 Perşembe  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

                         Ali TOLTAR

                       Belediye Başkanı

 

 • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
 • İsim Yoklaması,
 • Açış Konuşması,
 • 04/12/2018 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

GÜNDEM            :

 1. Tavşanlı 102 ada 2 nolu parselin kiralanması talebi.
 2. Orhangazi Mahallesi, 550 ada 2 nolu parselden geçen yolun plan tadilatı.
 3. Tavşancıl Mahallesi 332 ada 14 nolu parselin satışı talebi.
 4. Mimar Sinan Mahallesinde 1296 nolu parselde Park Alanı teklifi.
 5. Tavşancıl Mahallesi 633 ada 2 nolu parselin önünden geçen yolun Öykü Sokak olarak isimlendirilmesi teklifi.
 6. Diliskelesi Mahallesi 294 ada 6 nolu parsel ile 295 ada 4 nolu parsellerin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması talebi.
 7. Turgut Özal Mahallesi 616 ada 5 ve 16 nolu parseller arasında geçen yolun iptali talebi.
 8. Tavşancıl Mahallesi 609 ada 1 nolu parselde bulunan Sosyal Tesisin Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devri talebi.
 9. Tavşancıl Mahallesi 114 ada 7 nolu parselin satışı talebi.
 10. Tavşancıl Mahallesi 484 ada 6 nolu parselin içinde bulunan 24.43 m2 lik hissenin kamulaştırılması talebi.
 11. 2019 Yılı Çeşitli Hizmet Tarifelerinin görüşülmesi talebi.
 12. Çerkeşli Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan yeşil alanın kiralanması talebi.
 13. Demirciler Mahallesi 1586 nolu parselde bulunan İmam Evi ve 1531 nolu parselin 2. ve 3. katının Dilovası İlçe Müftülüğüne tahsisi talebi.
 14. 2019 Yılı Vergi Tarifelerinin görüşülmesi talebi.
 15. Türkiye Gençlik Vakfı ile Belediyemiz arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesi talebi.
 16. Denetim Komisyonunun Kurulması.
Oluşturulma Tarihi : 02.01.2019