2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 02 AĞUSTOS 2018 TARİHİNDE YAPILAN  AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO:2018/54

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesi, 5166 nolu parsel 19.06.2003 tarih ve 9855 sayı onaylı 1/1000 ölçekli Tavşancıl Koruma Uygulama İmar Planlarında yolda ve Park Alanında kalmakta olup, bu parselin bulunduğu alanda İmar Planı Değişikliği yapılarak park alanından çıkarılmasına talebi, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür.Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 02/08/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/55

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesi, 5143 nolu parselin Belediyemize gelir getirmesi amacı ile satış işlemi düşünülmekte olup, ancak Gebze İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nün 19/03/2004 tarih ve 146 sayılı yazısına istinaden 15/03/2004 tarih ve 1495 yevmiye no ile kamu haczi şerhi konulmasından dolayı, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmemiştir.Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 02/08/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/56

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesi, 5144 nolu parselin Belediyemize gelir getirmesi amacı ile satış işlemi düşünülmekte olup, ancak Gebze İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nün 19/03/2004 tarih ve 146 sayılı yazısına istinaden 15/03/2004 tarih ve 1495 yevmiye no ile kamu haczi şerhi konulmasından dolayı, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmemiştir. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 02/08/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/57

Bayındırlık ve İmar Komisyonu tarafından yapılan incelemelerde;Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesi, 1480 nolu parselin planlarda park alanında kaldığı belirtilmekte olup, söz konusu parselin park alanından çıkarılması veya kamulaştırılmasına yönelik gerekli incelemeler yapılmış olup, bahse konu parselin bulunduğu alan 19.06.2003 yılında yapılan 1/1000 ölçekli Tavşancıl Koruma Uygulama İmar Planlarında Sit Alanı sınırları içersinde kaldığından ve bahse konu parselin yakınında park alanını kaydıracak herhangi bir boş parsel bulunmadığından dolayı park alanının korunması ve vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için bahse konu parselin park alanı olarak kamulaştırılması, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 02/08/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/58

Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde; Orhangazi Mahallesinde bulunan ve yapımı tamamlanıp halkımızın kullanımına sunulan Semt Konağı ve Kur’an Kursu ‘na “Çardaktepe Hasan DÜZGÜN Semt Konağı ve Kur’an Kursu” adının verilmesi, 02/08/2018 tarihinde  oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:2018/59

Kayapınar Semt Konağı ‘na “Kayapınar Cemal SAZAK Camii ve Semt Konağı” isminin verilmesi, 02/08/2018 tarihinde  oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

KARAR NO:2018/60

Belediyemizin devam etmekte olan projelerinde kullanmak üzere şartlı bağış kabul edebilmek için Belediye Başkanı ‘na yetki verilmesi, 02/082018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

           Bld. ve Mec.Bşk                                 Meclis Katibi                           Meclis Katibi                                                                   Ali TOLTAR                                    M. Halit EKİCİ                           Recep LAÇ

Oluşturulma Tarihi : 13.08.2018