2017 YILI MAYIS AYI 2.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETLER İ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 10 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN    MAYIS  AYI OLAĞAN MECLİSİ  2.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

 

 

 

KARAR NO:2017/28

Belediyemizin 2016 Yılı Kesin Hesabı, Belediye Encümeninin 19/04/2017 tarih ve  278 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, 02/05/2017 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş, 2016 Yılı Kesin Hesabın Komisyondan geldiği şekilde kabulüne, Meclis üyelerinden Hüsamettin MERAL,Osman SUDAN ve Mustafa AK’ ın ret oylarına karşılık oy çokluğuyla karar verildi.

 

KARAR NO:2017/29

Çerkeşli Mahallesi 642 Ada 4 nolu parsel ve 632 ada 11 ve 12 nolu parsellerde Plan Değişikliği talebinin Bayındırlık ve İmar Komisyonunun uygun görüşü ile yapılmasına, Meclis Üyesi Osman SUDAN’ nın ret oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Bel.ve Mec.Bşk.                                   Meclis Katibi                                     Meclis Katibi  

  Ali TOLTAR                                          M.Halit EKİCİ                                   Recep LAÇ

Oluşturulma Tarihi : 22.05.2017