2020 YILI HAZİRAN AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI İLAN

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/49                                                                                         29/05/2020

Konu :  Meclis Toplantısı

 

 

İ L A N

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine eklenen 5675 sayılı kanunun 3. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisi gündemde yazılı konuyu görüşmek üzere 04.06.2020 Perşembe günü saat 11.00’de olağanüstü toplanacaktır. 

  İlanen duyurulur.                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Hamza ŞAYİR

                                                                                                                                     Belediye Başkanı

 

 

 

 

         - İsim Yoklaması,

         - Açış Konuşması.

 

 

GÜNDEM        :

  1. Orhangazi Mah. 40 Ada 1 Nolu Parselin Gençlik Merkezi Yapılmak üzere İl Spor Müdürlüğüne Bedelsiz Devri.
  2. Norm Kadro Cetvellerinin Görüşülmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 29.05.2020