2020 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİ MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                   25/02/2020

Konu :  Meclis Toplantısı.

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Mart Ayı Olağan toplantısının 1. Birleşimi 03.03.2020 tarihine rastlayan Salı günü Saat:11.00’de Belediyemiz hizmet binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

              Hamza ŞAYİR

              Belediye Başkanı

 

 

 

  •  İsim Yoklaması
  • Açış konuşması
  • 04.02.2020 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.

 

GÜNDEM: 

1-      Köseler Mah. 307 Ada 5 no’lu parselde bulunan binamızın Müftülüğe tahsis talebi.

2-      Diliskelesi Mahallesinde üzerinde vatandaşa ait ev bulunan 3068 no’lu  (357m2 )  parselimizin satış talebi.

3-      Belediyemiz İştiraki olan Dilbel Organizasyon Taşımacılık İnşaat Gıda Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Anonim Şti. Yönetim Kuruluna üye seçilmesi

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 28.02.2020