2020 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1.BİRLEŞİMİ İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                   25/01/2020

Konu :  Meclis Toplantısı.

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Şubat Ayı Olağan toplantısının 1. Birleşimi 04.02.2020 tarihine rastlayan Salı günü Saat:11.00’de Belediyemiz hizmet binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

              Hamza ŞAYİR

              Belediye Başkanı

 

 

 

  •  İsim Yoklaması
  • Açış konuşması
  • 02.01.2020 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.

 

GÜNDEM: 

1-      Çiftçi Mallarının Korunması Meclisi.

2-      Emlak İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği’nin Görüşülmesi.

3-      Yurt Dışı İnceleme ve Kardeş Şehir Ziyareti.

4-      Tavşancıl Mah. 368 Ada 1,2 ve 3 Nolu Parsellerin Kamulaştırılması.

5-      Fen İşleri Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği’nin Görüşülmesi.

6-      Zabıta Maktu Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 28.02.2020