2020 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1.BİRLEŞİMİ İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                       24/12/2019

Konu :  Meclis Toplantısı.

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Ocak Ayı Olağan toplantısının 1. Birleşimi 02.01.2020 tarihine rastlayan perşembe günü Saat:11.00’de Belediyemiz hizmet binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

              Hamza ŞAYİR

              Belediye Başkanı

 

 

 

  •  İsim Yoklaması
  • Açış konuşması
  • 03.12.2019 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.

 

GÜNDEM: 

1-      Denetim Komisyonu Kurulması.

2-      Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi.

3-      Geçici İşçi Vizelerinin Görüşülmesi.

4-      Tavşancıl Mahallesi 598 Ada, 6 Nolu Parselin Kamulaştırılması ya da Plan Değişikliği Yapılması Talebinin Görüşülmesi.

5-      Tavşancıl Mahallesi Gelişme Alanı Plan İtirazlarının Değerlendirilmesi.

6-      Orhangazi Mahallesi 536 Ada, 4 Nolu Parselden Geçen Yolun Açılması Talebinin Görüşülmesi.

7-      Tavşancıl Mahallesi 368 Ada 1, 2 ve 3 Nolu Parsellerin Kamu Hizmeti Alanı Olarak Kamulaştırılması Talebinin Görüşülmesi.

 

Oluşturulma Tarihi : 31.12.2019