2019 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1.BİRLEŞİMİ İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               26/11/2019

Konu :  Meclis Toplantısı.

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Aralık ayı olağan toplantısının 1. Birleşimi 03.12.2019 tarihine rastlayan salı günü Saat:11.00’de Belediyemiz hizmet binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

                                                                                                                                       Hamza ŞAYİR

                                                                                                                                      Belediye Başkanı

    

 

  •  İsim Yoklaması
  • Açış konuşması
  • 01.11.2019 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.

GÜNDEM: 

1-        10.04.2019 Tarih ve 38 Nolu Meclis Kararının İptali.

2-      İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2020 Yılı Hizmet Tarifelerinin Görüşülmesi.

3-      Plan ve Proje Müdürlüğü 2020 Yılı Hizmet Tarifelerinin Görüşülmesi.

4-      Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 2020 Yılı Hizmet Tarifelerinin Görüşülmesi.

5-      Mimar Sinan Mahallesi 175 Ada 11 Parsel’in Kamulaştırılması Talebi.

6-      Orhangazi Mahallesi 536 Ada 4 Nolu Parselden Geçen Yolun Açılması Talebi.

7-      Tavşancıl Mahallesi 598 Ada 26 Nolu Parselin Kamulaştırılması veya Plan Değişikliği Talebi.

8-      Tavşancıl Gelişme Alanı Plan İtirazlarının Değerlendirilmesi.

9-      2020 Yılı Vergi, Resim ve Harçların Belirlenmesi.

Oluşturulma Tarihi : 02.12.2019