2019 YILI EKİM AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI İLAN

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                       14/10/2019

Konu :  Meclis Toplantısı

 

 

İ L A N

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine eklenen 5675 sayılı kanunun 3. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisi gündemde yazılı konuyu görüşmek üzere 17.10.2019 Perşembe günü saat 10.00’de olağanüstü toplanacaktır. 

  İlanen duyurulur.                

 

 

 

 

                                                                                                                                        Hamza ŞAYİR

                                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

 

 

- İsim Yoklaması,

         - Açış Konuşması.

 

 

GÜNDEM        :

  1. Barış Pınarı Harekâtı.

 

Oluşturulma Tarihi : 18.11.2019