2019 YILI EKİM AYI OLAĞAN 2.MECLİS TOPLANTISI İLAN

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               04/10/2019

Konu :  Meclis Toplantısı.

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Ekim ayı olağan toplantısının 2. Birleşimi 10.10.2019 tarihine rastlayan perşembe günü Saat:11.00’de Belediyemiz hizmet binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

              Oğuzhan ARTUT

              Belediye Başkan V.

 

 

 

  •  İsim Yoklaması
  • Açış konuşması
  • 01.10.2019 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.

 

GÜNDEM: 

1-       Bütçe Tasarısının görüşülmesi.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 09.10.2019