2019 YILI EKİM AYI OLAĞAN 1.MECLİS TOPLANTISI İLAN

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               24/09/2019

Konu :  Meclis Toplantısı.

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Ekim ayı olağan toplantısının 1. Birleşimi 01.10.2019 tarihine rastlayan salı günü Saat:11.00’de Belediyemiz hizmet binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

                                                                                                                                          Hamza ŞAYİR

                                                                                                                                       Belediye Başkanı

 

 

  •  İsim Yoklaması
  • Açış konuşması
  • 03.09.2019 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.

GÜNDEM: 

1-       2020 yılı bütçe tasarısının görüşülmesi.

2-       İlçemiz Orhangazi Mah. 45 ada 2 nolu parseldeki maliye hazinesine ait taşınmazın, üzerinde evi bulunan maliklere devri.

3-       İlçemiz Tavşancıl Mah. 597 ada 7 nolu parsel deki maliye hazinesine ait taşınmazın, üzerinde evi bulunan maliklere devri.

4-       İlçemiz Orhangazi mah. 563 ada 9 nolu parsel ile belediyemize ait 3208 nolu parselin takası.

5-      İlçemiz Mimar Sinan mah. 175 ada 11 nolu parselin yolda kalan  (29.79) kısmının kamulaştırılması.

6-       İlçemiz Tavşancıl mah. 359 Ada 3 nolu Parselde Dilovası Belediyesinin hissesi bulunmaktadır.  Belediye hizmet binamızın bulunduğu 330 ada 1 nolu parselde vatandaş hissesi bulunmaktadır.  Hisselerin takas talebi.

7-      İlçemiz Tavşancıl mah. 484 Ada, 6 parseldeki Dilovası Belediyesine ait hissenin plan değişikliği yapılarak parselden ayrılması talebi.

8-       İlçemiz Mimarsinan mah. Sınırlarında bulunan vatandaşa ait 1296 nolu parselin 278/6100 hissenin (278 m2) park alanına dönüştürülmesi talebi.

9-       Cumhuriyet mahallesi park alanı kiralanması.

Oluşturulma Tarihi : 01.10.2019