2019 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               26/08/2019

Konu :  Meclis Toplantısı.

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Eylül ayı olağan toplantısının 1. Birleşimi 03.09.2019 tarihine rastlayan salı günü Saat:11.00’de Belediyemiz hizmet binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

                         Hamza ŞAYİR

                       Belediye Başkanı

 

  •  İsim Yoklaması
  • Açış konuşması
  • 01.08.2019 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.

GÜNDEM: 

1-       Tavşancıl Sahili 2. Etap Projesi.

2-      Diliskelesi Mahallesi 294 Ada 6 No’lu Parselin Kamulaştırılması Teklifi.

3-      Tavşancıl Hizmet Binasının Bulunduğu Parselde Hissesi Olan Vatandaşlara Hisseleri Oranında Belediye Parsellerinden Hisse Takası Yapılması.

4-      Atıl Durumdaki Tavşancıl Hizmet Binamızın Gümrük Müdürlüğüne Tahsisi İçin Belediye Başkanına Sözleşme Yapma Yetkisi Verilmesi.

5-      Turgut ÖZAL Mahallesi Park Alanı İçin Arsa Kiralanması.

6-      Diliskelesi Mahallesi Park Alanı İçin Arsa Kiralanması.

7-      Mimar Sinan Mahallesi 183 Ada 38 No’lu Parselin Takas Yolu İle Kamulaştırılarak Park Yapılması.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 03.09.2019