2018 YILI ARALIK AYI MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               26/11/2018

Konu :  Meclis Toplantısı

 

 

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Aralık  Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 04/12/2018 Salı  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

                         Ali TOLTAR

                       Belediye Başkanı

 

 

 • İsim Yoklaması,
 • Açış Konuşması,
 • 01/11/2018 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 

GÜNDEM            :

 1. Tavşanlı 102 ada 2 nolu parselin kiralanması talebi.
 2. Diliskelesi Mahallesi 345 ada 1 nolu parselden geçen yolun iptali talebi.
 3. Diliskelesi Mahallesi Muallim Köyü, 358 ada 2 nolu parselin satışı talebi.
 4. Kayapınar Mahallesinde bulunan 4586 ve 4587 nolu parsellere ilişkin 02/10/2018 tarih ve 63 sayılı Meclis Kararı’ na yapılan itirazın değerlendirilmesi.
 5. Orhangazi Mahallesi, 550 Ada 2 nolu parselden geçen yolun plan tadilatı.
 6. Tavşancıl Mahallesi 332 ada 14 nolu parselin, satışı talebi.
 7. Mimar Sinan Mahallesinde Park Alanı olarak kullanılmak üzere, anlaşma yolu ile yer satın alınması talebi.
 8. 2018 Yılı Meclis Bütçe Aktarımı talebi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 14.12.2018