2018 YILI KASIM AYI MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               23/10/2018

Konu :  Meclis Toplantısı

 

 

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Kasım  Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 01/11/2018 Perşembe  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

                         Ali TOLTAR

                       Belediye Başkanı

 

 

 • İsim Yoklaması,
 • Açış Konuşması,
 • 09/10/2018 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 

GÜNDEM            :

 

 1. Demirciler Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.
 2. Mimar Sinan Mahallesi 1296 nolu parselde Park Alanı teklifi.
 3. Tavşancıl 102 ada 2 nolu parselin kiralanması talebi.
 4. Orhangazi Mahallesi 540 ada 10 nolu parselde 200,00 m2  lik alanın Park Alanı için kamulaştırılması talebi.
 5. Muallim 406 ada 25 nolu parselin 10 yıllığına kiralanması talebi.
 6. Diliskelesi Mahallesi 345 ada 1 nolu parselden geçen yolun iptali talebi.
 7. Muallim 358 ada 2 nolu parselin satışı talebi.
 8. Kayapınar Mahallesinde bulunan 4586 ve 4587 nolu parsellere ilişkin 02/10/2018 tarih ve 63 sayılı Meclis Kararı’ na yapılan itirazın değerlendirilmesi.
 9. Tepecik Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazın 10 yıllığına kiralanması talebi.
 10. Belediyemize ait olan, atıl ve kullanılmayacak durumdaki araçların hurdaya çıkarılması talebi.

 

Oluşturulma Tarihi : 26.10.2018