2018 YILI EKİM AYI MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               21/10/2018

Konu :  Meclis Toplantısı

 

 

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Ekim  Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 02/10/2018 Salı  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

                                                                                                                                                                                 Ali TOLTAR

                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

 • İsim Yoklaması,
 • Açış Konuşması,
 • 02/08/2018 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 

GÜNDEM            :

 

 1. Tavşancıl Mahallesi sınırları dahilinde bulunan  Hamdi KINCAL mirasçılarına ait olan 330 ada 1 nolu parselde bulunan 609,00 m2 hisseleri ile Belediyemize ait 5136 nolu parselin (855,00 m2) ile takas yapılması talebi.
 2. Tavşancıl Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.
 3. Demirciler Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.
 4. Mimar Sinan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1296 nolu parselin 278/6100 hissesinin, (278,00 m2) park alanına dönüştürülmesi amacı ile anlaşma yolu ile kamulaştırılması veya takas talebi.
 5. İlçemizin Tavşancıl tapulama sahası sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 102 ada 2 nolu parselin açık saha olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi talebi.
 6. İlçemiz Orhangazi Mahallesi 227 Sokak’ ta bulunan 540 ada 10 nolu parselde 200,00 m2  lik kısmın park alanı ve yolun genişletilmesi için kullanılmak üzere anlaşma yolu ile kamulaştırılması talebi.
 7. Kayapınar Mahallesi sınırları içerisinde, Tavşancıl tapulama sahasında kalan 326,4585,4586 ve 4587 nolu parsellerin bir kısmı yolda kaldığından dolayı kamulaştırılması talebi.
 8. İlçemiz Mimar Sinan Mahallesi sınırları dahilinde, G23a21blc pafta, 139 ada, 5 ve 7 nolu parsel üzerinde bulunan Mehmet Salih KARAKAYA’ ya ait 2 (iki) adet binanın, bir kısmının park alanında  kalması sebebi ile, İmar Barışından yararlanıp yararlanamayacağı talebi.
 9. Belediyemiz adına kayıtlı olan İlçemiz Diliskelesi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 358 ada 2 nolu parsel (248,62 m2)  ve 310 ada 1 nolu parselin, (297,11 m2)  Belediyemize gelir getirmesi amacı ile ihale yolu ile satışın yapılıp yapılamayacağı talebi.
 10. İlçemiz Tavşancıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 609 ada 1 parselin (eski 230 parsel) üzerindeki yapı ile birlikte, Belediyemize gelir getirmesi amacı ile ihale yolu ile satışının yapılması veya kiraya verilmesi talebi.
 11. Belde Limanı içerisinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 406 ada 25 nolu parselin kira sözleşmesinin 10 (on) yıl uzatılması talebi.
 12. 2019 Mali yılı Analitik Bütçe Taslağının görüşülmesi talebi.
 13. 2019 Mali yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi talebi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 25.09.2018