2018 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               25/07/2018

Konu :  Meclis Toplantısı

 

 

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Ağustos  Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 02/08/2018 Perşembe  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

 

                         Ali TOLTAR

                       Belediye Başkanı

 

 

 

 • İsim Yoklaması,
 • Açış Konuşması,
 • 04/07/2018 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 

GÜNDEM            :

 

 1. 1/1000 Ölçekli Demirciler Mahallesi Uygulama İmar Planı,
 2. 1/1000 Ölçekli Tavşancıl (Kovanlık Mevki) Mahallesi Uygulama İmar Planı,
 3. Tavşancıl 5166 nolu parselin  yoldan ve yeşil alanda kaldığından dolayı kamulaştırılması talebi,
 4. Tavşancıl 5143 nolu parselin satışı talebi,
 5. Tavşancıl 5144 nolu parselin satışı talebi,
 6. Tavşancıl 1480 nolu parselin park alanından çıkarılması yada kamulaştırılması talebi,
 7. Orhangazi Mahallesi 540 ada 10 nolu parselde 200 m2  Park Alanı için kamulaştırma talebi,
 8. Tavşancıl 4586 ve 4587 nolu parsellerin kamulaştırılması talebi,
 9. Dilovası Mimar Sinan Mahallesi 139 ada içerisinde plan tadilatı talebi,
 10. Belediyemize ait muhtelif arsa satışı talebi,
 11. Tavşancıl Sosyal Tesisin Satışı yada Kiralanması talebi.

 

Oluşturulma Tarihi : 26.07.2018