2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

DİLOVASI BELEDİYE MECLİSİNİN 06 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN  HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİSİ  1.BİRLEŞİMİN  1.OTURUMUNA  AİT MECLİS KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO:2018/44

İlçemizin, Diliskelesi Mahallesi sınırları dahilinde 706 ve 706/1 sokaklarda ekli planda işlendiği üzere mevcutta yol olarak kullanılan ancak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ve parselasyon planında arsa olarak işlenmiş olan alanın imar planında değişiklik yapılarak 294 ada, 6 nolu parselin yolda kalan (60,00 m2lik ) kısmı ile 295 ada, 4 nolu parselin yolda kalan (110,00m2lik) kısımlarının yola katılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yapılması talebi, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 06/06/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

 

KARAR NO:2018/45

İlçemiz Tavşancıl Mahallesi sınırları dahilinde yapılan imar uygulaması neticesinde müstakil tek tapusu olan Fatma ŞAHİN 372 ada 9 nolu parselde Ruhsatlı İskanlı yapısı bulunan Alinaz ŞAHİN ile hisselendirildiği belirtilmekte ve yerinin Belediyemize ait bir taşınmaz ile takas yapılması talep edilmekte olup, Belediyemizin bu takasa yönelik herhangi bir parseli bulunmamasından dolayı söz konusu talep Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmemiştir. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 06/06/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

 

KARAR NO:2018/46

İlçemizin, Mimar Sinan Mahallesi sınırları dahilinde Alparslan Caddesi’nde bulunan, Tapuda İbrahim YOLERİ adına kayıtlı olan, Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 16 pafta 2872 nolu (251,00m2) parselin 64 m2’lik kısmı imar planında yolda kaldığı ve 60 m2’lik kısmının ise mevcut durumda yol olarak kullanıldığından dolayı bahse konu parselin yolda kalan kısmının plan tadilatı yapılarak yol olarak işlenmesi ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması talepleri yerinde incelenmiş ve vatandaşın parselinin bulunduğu alanın kamulaştırma işlemleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması kaydı ile KBB’den görüş alınarak bahse konu parselin kamulaştırılıp park yapılmasına, Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 06/06/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

 

KARAR NO:2018/47

İlçemiz Demirciler Mahallesi, G23a17a pafta, 1586 nolu parselde bulunduğu belirtilen imam evi ve 1531 nolu parselin 2. ve 3. katını Kuran kursu olarak ilçe müftülüğüne tahsis edilmesine yönelik talep incelenmiş olup, bahse konu alanın gelecekte Belediyemiz adına değerlendirileceği göz önünde bulundurulduğundan ve imar planları yapım işlemleri devam ettiğinden bahse konu teklif Bayındırlık ve İmar Komisyonunca uygun görülmemiştir. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 06/06/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

 

KARAR NO:2018/48

Diliskelesi Mahallesi yeni su deposu mevkiinde bulunan Belediyemize ait taziye evinin üst katındaki Mescidin, Belediyemiz tarafından hizmet ve proje çalışmalarında kullanılacak olmasından dolayı İlçe Müftülüğüne tahsisi talebi uygun görülmemiştir. Şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu Meclise geldiği şekliyle oylandı yapılan oylama neticesinde 06/06/2018 tarihinde oybirliğiyle kabul edildi. 

Oluşturulma Tarihi : 26.06.2018