2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                           29/05/2018

Konu :  Meclis Toplantısı

 

 

 

İ L A N

 

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Haziran  Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 06/06/2018 Çarşamba  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

                                                                                                                                                                                Ali TOLTAR

                                                                                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

 

 • İsim Yoklaması,
 • Açış Konuşması,
 • 10/05/2018 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 

 

 GÜNDEM           :

 

 1. 1/1000 Ölçekli Demirciler Mahallesi Uygulama İmar Planı,
 2. 1/1000 Ölçekli Tavşancıl (Kovanlık Mevki) Mahallesi Uygulama İmar Planı,
 3. Tavşancıl Mahallesi 359 ada 3 nolu parsel ile 330 ada 1 nolu parselin takası talebi,
 4. Orhangazi Mahallesi 567 ada 18 ve 19 nolu parsellerin yolda kalan kısımların kamulaştırılması talebi,
 5. Diliskelesi Mahallesi 294 ada 6 parsel ile  295 ada 4 nolu parselin yolda kalan kısımların kamulaştırılması talebi,
 6. Tavşancıl Mahallesi’ nde bulunan Belediye hissesinin takası talebi,
 7. Mimar Sinan Mahallesi 2872 nolu parselin yolda kalan kısmının kamulaştırılması talebi,
 8. Demirciler Mahallesinde bulunan İmam Evi’ nin  2. ve 3. katının Müftülüğe tahsisi talebi,
 9. Diliskelesi Mahallesinde bulunan Taziye Evi’ nin  üst katının Müftülüğe tahsisi talebi,

 

Oluşturulma Tarihi : 31.05.2018