2018 YILI MAYIS AYI 1. MECLİS BİRLEŞİMİ İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               27/04/2018

Konu :  Meclis Toplantısı

 

 

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Mayıs  Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 03/05/2018 Perşembe  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

                                                                                                                                                                             Ali TOLTAR

                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

  • İsim Yoklaması,
  • Açış Konuşması,
  • 03/04/2018 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 

 

 GÜNDEM      :

 

  1. Taşınmazın Takası talebi,
  2. Demirciler Mahallesinde bulunan İmam evi ve 1531 nolu Parselin 2. ve  3. Katının  Kuran Kursu  olarak İlçe Müftülüğüne Tahsisi talebi,
  3. 2017 Yılı Kesin Hesabın görüşülmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 27.04.2018