2018 YILI NİSAN AYI 1. BİRLEŞİMİ MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               26/03/2018

Konu :  Meclis Toplantısı

 

 

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Nisan  Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 03/04/2018 Salı  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

                                                                                                                                                                                 Ali TOLTAR

                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 • İsim Yoklaması,
 • Açış Konuşması,
 • 01/03/2018 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 

 

 GÜNDEM      :

 

 1. Encümen Üye Seçilmesi,
 2. Bayındırlık ve İmar Komisyonu Üye Seçilmesi,
 3. Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçilmesi,
 4. Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Üye Seçilmesi,
 5. 2017 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi,
 6. Denetim Komisyonu Raporunun Görüşülmesi,
 7. Selahattin Eyyubi Semt Konağının  Mescit olarak üst katının İlçe Müftülüğüne tahsisi talebi,
 8. Orhangazi Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan ve Adnan Kahveci Parkı’ nın üst tarafında yer alan Mülkiyeti Belediyemize ait olan alanın Dilovası PTT Şubesi olarak kiralanması talebi,
 9. Kepçe ve Damperli Kamyon alınması talebi,
 10. Yol Süpürme Aracının Kamu Hizmetine tahsisi.
Oluşturulma Tarihi : 28.03.2018