2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               25/01/2018

Konu :  Meclis Toplantısı

 

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

       5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Şubat  Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 01/02/2018 Perşembe  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

                                                                                                                                                                                Ali TOLTAR

                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 • İsim Yoklaması,
 • Açış Konuşması,
 • 03/01/2018 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 

 GÜNDEM           :

 

 1. 1/1000 Ölçekli Köseler Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifli,
 2. 1/1000 Ölçekli Tepecik Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifli,
 3. Tavşancıl Sağlık Evi’ nin tahsisi,
 4. Atık Getirme Merkezine ilişkin İmar Planı Teklifi,
 5. Tavşancıl Mahallesi 4688 nolu parselin kamulaştırılması yada yerine başka bir parselin tahsisi,
 6. Çerkeşli Mahallesi 1277 nolu Parselin Kamulaştırma talebi,
 7. Diliskelesi Mahallesi 728 ve 729 nolu sokakları birbirine bağlayan yolun kapatılması talebi,
 8. Kayapınar Mahallesi Ozan Sokağın planlara işlenmesi talebi,
 9. Tembihnamenin yeniden güncellenmesi talebi,
 10. 2018 yılı Harç Bedeli Tespiti,
 11. Diliskelesi Mahallesinde bulunan ve Belediyemize ait olan taşınmazın 5 yıl süre ile Dilovası Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneğine tahsisinin yapılması talebi.
 12. Tavşancıl Mahallesinde bulunan iki sokağın yeniden isimlendirilmesi talebi,
 13. Devlet Malzeme Ofisinden alınacak araçlar için Meclis Kararı alınması,
 14. Adnan Kahveci Parkının 10 yıllığına kiralanması talebi,
 15. Diliskelesi Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan dükkanın  Muhtarlığa tahsisi talebi.
 16. 2018 yılı Vergi Tarifelerinin belirlenmesi.

 

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 29.01.2018