2018 YILI OCAK AYI MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

                       

Sayı   :  45239781-301-03/                                                                                                27/12/2017

Konu :  Meclis Toplantısı 

 

 

    Sayın:  ......................................

                                         Belediye Meclis Üyesi    

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Ocak  ayı olağan toplantısının 1. Birleşimi  03/01/2018  Çarşamba    günü saat 11.00’da Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan  Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Gündemde yazılı konuları görüşmek üzere belirlenen gün ve saatte toplantıya katılmanızı rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                                                                                 Ali TOLTAR

                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 • İsim Yoklaması,
 • Açış Konuşması,
 • 01/12/2017 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 

 GÜNDEM           :

 

 1. 1/1000 Ölçekli Köseler Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifli,
 2. 1/1000 Ölçekli Tepecik Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifli,
 3. 729/3 nolu Sokak arasından geçen yolun kapatılması talebi,
 4. Tavşancıl Sağlık Evi’ nin tahsisi,
 5. 2018 Yılı Çeşitli Hizmetler Tarifeleri listesi,
 6. Tavşancıl Mahallesi 4688 nolu parselin kamulaştırılması yada yerine başka bir parselin tahsisi,
 7. Belde Liman içerisinde bulunan Belediyemize ait arsanın satışı talebi,
 8. Plan Tadilatı (Atık Getirme Merkezi)
 9. İlçemiz sınırlarında bulunan  Vodafone, Türkcell, Türk Telekom Avea iletişim şirketlerine ait kira sözleşmelerinin yenilenmesi talebi,
 10. 2018 yılı Maktu Mesai Ücretlerinin belirlenmesi talebi,
 11. Sözleşmeli Personel Ücretlerinin belirlenmesi talebi,
 12. Geçici İşçi Vizelerinin yenilenmesi talebi,
 13. Diliskelesi Mahallesinde bulunan ve Belediyemize ait olan taşınmazın 5 yıl süre ile Dilovası Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneğine tahsisinin yapılması talebi.
 14. Denetim Komisyonunun Kurulması.
Oluşturulma Tarihi : 02.01.2018