2017 YILI ARALIK AYI MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               24/11/2017

Konu :  Meclis Toplantısı

 

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Aralık  Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 01/12/2017 Cuma  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

                                                                                                                                                                                Ali TOLTAR

                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

  • İsim Yoklaması,
  • Açış Konuşması,
  • 01/11/2017 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 

 

 GÜNDEM       :

 

  1. 1/1000 Ölçekli Köseler Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifli,
  2. 1/1000 Ölçekli Tepecik Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifli,
  3. 729/3 nolu sokak arasından geçen yolun kapatılması talebi,
  4. 2017 Yılı Meclis Bütçe Aktarımı’nın onaylanması,
  5. Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Belediye Hizmet Binası altında bulunan dükkanın 10 yıllığına kiralanması talebi.
Oluşturulma Tarihi : 29.11.2017