2017 YILI KASIM AYI MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               25/10/2017

Konu :  Meclis Toplantısı

 

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Kasım  Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 01/11/2017 Çarşamba  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

                                                                                                                                                                         Ali TOLTAR

                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

  • İsim Yoklaması,
  • Açış Konuşması,
  • 06/10/2017 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 

 

 GÜNDEM       :

 

  1. 1/1000 Ölçekli Çerkeşli Planları İtiraz Değerlendirilmesi,
  2. Yapı Tahsisi, (Nida Eğitim Vakfına- Tavşancıl)
  3. Arsa Takası Talebi, (Muzaffer Düzgün – Çerkeşli 1326 ile Demirciler 1097 parsel)
  4. 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında Meclisin Bilgilendirilmesi.
  5. Belde Liman İşletmeleri ve Depoculuk A.Ş. içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan liman arsasının açık ihale yolu ile Satışı talebi.
Oluşturulma Tarihi : 30.10.2017