2017 YILI EKİM AYI MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               27/09/2017

Konu :  Meclis Toplantısı

 

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Ekim  Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 04/10/2017 Çarşamba  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

                                                                                                                                                  Ali TOLTAR

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

 

 

 • İsim Yoklaması,
 • Açış Konuşması,
 • 06/09/2017 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 

 GÜNDEM       :

 

 1. 2018 Mali Yılı Analitik Bütçe taslağının görüşülmesi talebi,
 2. 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi talebi,
 3. Belediyemize ait olan Çatı Piyesinin kiralanması talebi,
 4. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Orhangazi Mah. Muhtarlık Alanının İzinler Doğrultusunda Planlara İşlenmesi)
 5. Arsa satış talebi,
 6. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (Tavşancıl 1260 Parsel)
 7. Yolun Kapatılması Talebi, (227/2 Sokağın Kapatılması)
 8. Planları Tamamlanan Bölgelerde Altyapı Çalışmalarının Başlatılması talebi,
 9. 1/1000 Ölçekli Çerkeşli Mahallesi Planları İtirazlarının Değerlendirilmesi talebi, 
Oluşturulma Tarihi : 28.09.2017