2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               23/08/2017

Konu :  Meclis Toplantısı

 

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Eylül  Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 06/09/2017 Çarşamba  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

                                                                                                                                                                                Ali TOLTAR

                                                                                                                                                                          Belediye Başkanı

 

 

 

 

 • İsim Yoklaması,
 • Açış Konuşması,
 • 04/07/2017 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 

 GÜNDEM       :

 

 1. 2017 Yılı Hizmet Tarifesine Yeni Harç Kalemi eklenmesi talebi,
 2. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebi, (Orhangazi Mahalle Muhtarlık Alanının Eğitim Alanına Dönüştürülmesi)
 3. 1/1000 Ölçekli Liman Amaçlı Dolgu Uygulama İmar Planı teklifi,
 4. Arsa Satış talebi,
 5. Dilovası Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı,
 6. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi, (Tavşancıl Mahallesi 1260 parsel)
 7. Yolun Kapatılması talebi, (Orhangazi Mahallesi 227/2 sokak)
 8. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin değiştirilmesi talebi. 

 

Oluşturulma Tarihi : 25.08.2017