2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               21/06/2017

Konu :  Meclis Toplantısı

 

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Temmuz  Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 04/07/2017 Salı  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

                                                                                                                                                                                          Ali TOLTAR

                                                                                                                                                                                     Belediye Başkanı

 

 

 

 

 • İsim Yoklaması,
 • Açış Konuşması,
 • 01/06/2017 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 

 GÜNDEM       :

 

 1. Yolun kapatılmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi,
 2. Tavşancıl Hizmet Binasının Eğiti-Öğretim Kurumu olarak Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisinin yapılması teklifi,
 3. Arsa Satışı talebi,
 4. 1/1000 Ölçekli Liman Amaçlı Dolgu Uygulama İmar Planı teklifi,
 5. Diliskelesi Balıkçılar Barınağı’nın bulunduğu alanın Plan Tadilatı teklifi,
 6. Dilovası Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi,
 7. Diliskelesi Mahallesi’nde bulunan ve Belediyemize ait olan 42G numaralı dükkanın Mahalle Muhtarlığına tahsisi talebi,
 8. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün kurulması talebi,
 9. Yazı İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim   Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü’ nün görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin değiştirilmesi talebi
Oluşturulma Tarihi : 21.06.2017