2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİSİ 1. BİRLEŞİMİ İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               24/05/2017

Konu :  Meclis Toplantısı

 

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

        5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Haziran  Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 01/06/2017 Perşembe  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

                                                                                                                                                              Ali TOLTAR

                                                                                                                                                      Belediye Başkanı

   

  • İsim Yoklaması,
  • Açış Konuşması,
  • 10/05/2017 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 

 GÜNDEM       :

 

  1. Orhangazi Mahallesi 228/1 Sokak ile 228. Sokağa bağlanan alanda yapıları bulunan Ahmet YILDIZ’ ın  yolun kapatılması talebi,
  2. Tavşancıl Mahallesi’nde bulunan Belediye Sosyal Tesisleri’nin Öğretmen Evi olarak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisinin yapılması teklifi,
  3. Tavşancıl Hizmet Binasının Eğitim-Öğretim Kurumu olarak Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisinin yapılması teklifi,
  4. İşletme İştirakler Müdürlüğünün Ticari araç ve Kamyonet İhtiyacı talebi,
  5. Meclis tatil ayının belirlenmesi.
Oluşturulma Tarihi : 26.05.2017