2017 YILI MAYIS AYI 2. MECLİS BİRLEŞİMİ GÜNDEMİ

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                                              02/05/2017

Konu :  Meclis Toplantısı

 

İ L A N

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Mayıs   Ayı Olağan Toplantısı 2. Birleşimi 10/05/2017   Çarşamba   günü  Saat 11 .00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

                                                                                                                                                                  Ali TOLTAR

                                                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

                                                                                                                 

 

- İsim Yoklaması,

 - Açış Konuşması.

-  02/05/2017 tarihli birleşime   ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

GÜNDEM       :

1-      2016 Yılı Kesin Hesabın görüşülmesi

2-      Çerkeşli Mahallesi 642 ada, 4 nolu parsel ve 632 ada, 11 ve 12 nolu parsellerde plan değişikliği itirazı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 08.05.2017