2017 YILI MAYIS AYI 1. BİRLEŞİMİ MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                                                         25/04/2017

Konu :  Meclis Toplantısı 

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Mayıs  Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 02/05/2017 Salı  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

                                                                                                                                                                      Ali TOLTAR

                                                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

 

  • İsim Yoklaması,
  • Açış Konuşması,
  • 04/04/2017 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 

 

GÜNDEM        :

 

  1. Çerkeşli Mahallesi 642 ada 4 nolu parsel ve 632 ada 11 ve 12 nolu parsellerde plan değişikliği itirazı,
  2. Orhangazi Mahallesi 228/1 Sokak ile 228. Sokağa bağlanan alanda yapıları bulunan Ahmet YILDIZ’ ın  yolun kapatılması talebi,
  3. Tavşancıl Hizmet Binasının Öğretmenevi olarak Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisinin yapılması teklifi.
  4. 2016 Yılı Kesin Hesabın görüşülmesi.
Oluşturulma Tarihi : 26.04.2017