2017 YILI NİSAN AYI MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               27/03/2017

Konu :  Meclis Toplantısı

 

İ L A N

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Nisan  Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 04.04.2017 Salı  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

                                                                                                                                                                                               Ali TOLTAR

                                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

        

 • İsim Yoklaması,
 • Açış Konuşması,
 • 02.03.2017 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 

 

GÜNDEM        :

 

 1. Encümen Üyesi Seçilmesi,
 2. Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi,
 3. Bayındırlık ve İmar Komisyonu Seçimi,
 4. Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Seçimi,
 5. 2016 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi,
 6. Denetim  Komisyonu Raporunun Okunması,
 7. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün Araç Talebi,
 8. Çerkeşli Mah. 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Teklifi,
 9. Küçük Sanayi Alanındaki Köşe Parsellerin Çekme Mesafelerinin 10m.’den 5m.’ye indirilmesi.
Oluşturulma Tarihi : 29.03.2017