2017 YILI MART AYI MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               22/02/2017

Konu :  Meclis Toplantısı

 

İ L A N

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Mart  Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 02.03.2017 Perşembe  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

                                                                                                                                               Ali TOLTAR

                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 • İsim Yoklaması,
 • Açış Konuşması,
 • 02.02.2017 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 

 

GÜNDEM        :

 

 1. Çerkeşli Mahallesi 1/1000 ölçekli  Revizyon Uygulama İmar Planı  Teklifi,
 2. Muallim Köyü 176 ada, 11 nolu parselin  Satışı yada Tahsisi Talebi,
 3. Çerkeşli Mahallesi 3208 Nolu Parselin  Takas Talebi,
 4.  Tavşancıl Mahallesi  Sahildeki Çay Bahçesinin Kiraya Verilmesi,
 5. Küçük Sanayi Alanındaki  Köşe Parsellerin Çekme Mesafelerinin 10m.’den 5m.’ye  indirilmesi Talebi,
 6. Orhangazi Semt Konağı İçin İzmit Belediyesi ile Ortak Proje Gerçekleştirilmesi,
 7. İş Makinesi ve  iş Makinesi Parçaları Satışı.
 8. Zabıta Personeli 2017 Yılı  Maktu Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi.
 9. Tapuda Çerkeşli Köyü 632 ada, 11 nolu Parselin Kocaeli Büyük Şehir Belediyesine Bedeli Mukabilinde Satışı.
Oluşturulma Tarihi : 27.02.2017