2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                                               25/01/2017

Konu :  Meclis Toplantısı

 

İ L A N

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Şubat Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 02.02.2017 Perşembe  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

                                                                                                                                                Ali TOLTAR

                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

      

 • İsim Yoklaması,
 • Açış Konuşması,
 • 03.01.2017 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

  

 GÜNDEM       :

 1. Furkan YILDIRIM’ ın ödüllendirilmesi talebi,
 2. Geçici İşçi Vizelerinin Yenilenmesi talebi,
 3. Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi talebi,
 4. Çerkeşli Mahallesi 550 ada bağlantı yolunun planlara işlenmesi ve kamulaştırılması talebi,
 5. Çerkeşli Mahallesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi,
 6. Tavşancıl Mahallesi 312 ada 6 parselin satışı talebi,
 7. Muallim Köyü 176 ada 11 nolu parselin satışı yada tahsisi talebi,
 8. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Bütçe Aktarma talebi.
Oluşturulma Tarihi : 30.01.2017