2017 YILI OCAK AYI MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                       26/12/2016

Konu :  Meclis Toplantısı

 

İ L A N

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Ocak Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 03.01.2017 Salı  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

                                                                                                                                              Ali TOLTAR

                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması,
 • İsim Yoklaması,
 • Açış Konuşması,
 • 01.12.2016 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 GÜNDEM       :

 1. Denetim Komisyonu Kurulması,
 2. Orhangazi Mahallesi, Geylani Caddesi, 233/1. Sokakta yol açılmasına ilişkin Kamulaştırma işlemi yapılarak yolun açılıp açılamayacağının görüşülmesi talebi,
 3. Çerkeşli Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 Ölçekli Küçük Sanayi ve Depolama Alanı Uygulama İmar Planındaki yol çekmelerinin 10 mt.’den 5 mt.’ye indirilip indirilemeyeceği konusunun görüşülmesi,
 4. 2017 yılında uygulanacak çeşitli hizmet tarifelerinin görüşülmesi,
 5. Çerkeşli Mahallesi, 642 ada 4 nolu parsel ile 632 ada 11 ve 12 nolu parsellerin depolama alanından Küçük Sanayi Alanına dönüştürülmesine ilişkin Plan Tadilatı talebi,
 6. Diliskelesi Mahallesi sınırları dahilinde Mülkiyeti Belediyemize ait olan 3396 parsel nolu 167.80 m2 arsanın satılması Talebi,
 7. Çerkeşli Mahallesi, 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilişkin değişiklik konusunun görüşülmesi,
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Yeni Yıldız Mahallesi sınırları dahilinde yer alan 176 ada, 11 nolu parsel üzerindeki cami yerinin Türkiye Diyanet Vakfı’na satışının yapılıp yapılamayacağı talebinin görüşülmesi.
 9. Çevre Koruma ve Kontrol  Müdürlüğü’nün 2017 Yılı Harç Bedeli Tespiti,
 10. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün  Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin Görüşülmesi,
 11. Tavşancıl Mahallesi 312 Ada, 3 nolu  Parsel 710,63m2 yüzölçümlü Belediye Taşınmazının satılması Talebi.
Oluşturulma Tarihi : 02.01.2017