2016 ARALIK AYI MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                       22/11/2016

Konu :  Meclis Toplantısı

 

İ L A N

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

         5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Aralık  Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 01.12.2016 Perşembe  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

                                                                                                                                               Ali TOLTAR

                                                                                                                                           Belediye Başkanı      

         -  İsim Yoklaması,

         -  Açış Konuşması,

         -  01.11.2016 tarihli birleşime   ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 

 

GÜNDEM        :

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çerkeşli Mahallesi, 644 Ada, 1 parsel ve 644 ada 3 nolu parsellerin satış talebi.
  2. Diliskelesi Mahallesinde 737. Sokak ile 735. Sokak arasında yapılması düşünülen halı saha alanına ilişkin plan tadilatı talebi.
  3. Diliskelesi Mahallesi, 225 ada 6 nolu parselde yer alan Belediye Hissesinin ihale yolu ile satışının yapılıp yapılamayacağı talebi.
  4. Tavşancıl Mahallesi, 4614 nolu parselde yer alan Belediye Hissesinin ihale yolu ile satışının yapılıp yapılamayacağı talebi.
  5. Tavşancıl ve Turgut Özal Mahallelerine ilişkin Kadastro çalışmaları için Bilirkişi seçimi.
  6. Orhangazi Mahallesi, Geylani Caddesi, 233/1. Sokakta yol açılmasına ilişkin kamulaştırma işlemi yapılarak yolun açılıp açılamayacağı talebi.
  7. Çerkeşli Mahallesi, 642 ada 4 nolu parsel ile 632 ada 12 nolu parsellerin depolama alanından, Küçük Sanayi Alanına dönüştürülmesine ilişkin plan tadilatı yapılması talebi.
  8. Diliskelesi Mahallesi sınırları dahilinde, Mülkiyeti Belediyemize ait olan 3396 parsel nolu 167.80 m2 yüzölçümlü taşınmazın Belediyemize gelir getirmesi amacıyla satışının yapılıp yapılamayacağı talebi.
  9. Müdür atamaları için Meclise bilgi verilmesi.
Oluşturulma Tarihi : 23.11.2016