2016 KASIM AYI MECLİS İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-301-01/                                                                                       25/10/2016

Konu :  Meclis Toplantısı

 

İ L A N

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

                5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Kasım  Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi 01.11.2016 Salı  günü  Saat 11.00’da  Belediyemiz ana hizmet binasında bulunan Toplantı   Salonunda yapılacaktır.

 

            Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

                                                                                                                                           Ali TOLTAR

                                                                                                                                        Belediye Başkanı

 

        

-  İsim Yoklaması,

-  Açış Konuşması,

-  12.10.2016 tarihli birleşime   ait görüşme tutanağı özetinin okunması.

 

 

 

GÜNDEM        :

  1. Köseler Mahallesi 236 nolu parselin ve Tavşancıl Mahallesi 1563-1564 nolu parsellerin tahsis yada bedelsiz devir talebi,
  2. Demirciler Mahallesi 225 Ada 6 nolu parselin (9.66m2) satış talebi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 27.10.2016