2021 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  E-45239781-105-2150                                                                                         30/03/2021

Konu :  Meclis Toplantısı

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin 2021 Yılı Nisan ayı olağan toplantısının 1. Birleşimi 06.04.2021 tarihine rastlayan Salı günü Saat:15.00’da Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

         

 

 

- İsim Yoklaması
- Açılış konuşması
- 02.03.2021 tarihli birleşimlere ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.


GÜNDEM:

1-      2020 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

2-      Denetim Komisyonu Raporunun Okunması.

3-      Meclis 1. Ve 2. Başkan Vekilleri Seçimi.

4-      Meclis Asil ve Yedek Katip Üyeleri Seçimi.

5-      Encümen Üyesi Seçimi.

6-      Bayındırlık ve İmar Komisyonu Seçimi.

7-      Plan Bütçe Komisyonu Seçimi.

8-      Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Seçimi.

9-      Belediye Sınırının Genişletilmesi.

10-  Memur Boş Kadro Değişikliği.

11-  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü İle İlgili Komisyon Raporunun Görüşülmesi.

12-  Tavşancıl Mahallesi 639 Ada 2 Parsel Kamulaştırma Talebi. (Tenis Kortu İçin)

13-  Tavşancıl Mahallesi 583 Ada 18 Parselde Kamulaştırma Yapılması.( Yol Çalışması)

14-  Tavşancıl Mahallesi 368 Ada 2 Parsel İçin Takas Talebi.

15-  Tavşancıl Mahallesi Fikri Bengi Cad. No:16’da Bulunan Taşınmazın 10 Yıllığına Kiralanma Talebi. (Tavşancıl Spor Kulübünün Bulunduğu Bina)

16-  Tavşancıl Mahallesi 657 Ada 170, 171 ve 172 Parsellerin Yelken Kulübü Projesi İçin Kamulaştırılması.

17-  Mimar Sinan Mahallesi Tır Parkının Kiraya Verilmesi.

18-  03.04.2018 Tarih ve 42 Nolu Meclis Kararının İptali Talebi.

19-  Diliskelesi Kapalı Spor Salonuna İsim Verilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 06.04.2021