2021 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  E-45239781-050.01.02-1265                                                                                         24/02/2021

Konu :  Meclis Toplantısı

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

              5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Mart ayı olağan toplantısının 1. Birleşimi 02.03.2021 tarihine rastlayan salı günü Saat:15.00’da Kültür Merkezi Toplantı Salonunda
yapılacaktır.

             Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

                                                                                                                             Hamza ŞAYİR

                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

- İsim Yoklaması
- Açış konuşması
- 02,03 ve 19.02.2021 tarihli birleşimlere ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.


GÜNDEM:

Oluşturulma Tarihi : 26.02.2021