19.02.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   : E-45239781-105.06.01-1113                                                                                        17/02/2020

Konu :  Meclis İlanı

 

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.           

 

 

                 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesine istinaden Belediyemiz Meclisi gündemde yazılı konuyu görüşmek üzere 19/02/2021 tarihine rastlayan Cuma günü Saat:15.00’da Kültür Merkezi Toplantı Salonunda olağanüstü toplanacaktır.

                 Tüm halkımıza ilanen duyurulur.

                          

 

          

         Hamza ŞAYİR

       Belediye Başkanı

 

 

  • § İsim Yoklaması
    § Açış konuşması


    GÜNDEM:


1- İlçemizdeki Öğrencilere Dağıtılmak Üzere Tablet Bilgisayar Hibe Alınması.

 

2- İstifa Nedeniyle Boşalan Denetim Komisyonu'na 1 Üye Seçilmesi.

 

Oluşturulma Tarihi : 17.02.2021