2021 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1.BİRLEŞİMİ İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  E-45239781-105-690                                                                                              27/01/2021

Konu :  Meclis Toplantısı

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

                     5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Şubat ayı olağan
    toplantısının 1. Birleşimi 02.02.2021 tarihine rastlayan salı günü Saat:15.00’da Kültür Merkezi Toplantı Salonunda
    yapılacaktır.

                   Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

 

 

                                                                                                                                     Hamza ŞAYİR

                                                                                                                                  Belediye Başkanı

 

 

 

- İsim Yoklaması
- Açış konuşması
- 05.01.2021 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.


GÜNDEM:
1- Sökülen Atıl Durumdaki Aydınlatma Direklerinin Yaylakent Belediyesine Hibe Talebi.
2- Dilbel Org.Taş.İnş.Sos.Hiz.San. Ve Tic. A.Ş. Hakkında Verilen Ve Veto Edilen Önergenin Tekrar Görüşülmesi.
3- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Görüşülmesi.

 

 

Oluşturulma Tarihi : 23.02.2021