2021 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   : 45239781-050.01-E.154-2366                                                                                      30/12/2020

Konu :  Meclis İlanı

 

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.           

 

 

             5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Ocak ayı olağan toplantısının 1. Birleşimi 05.01.2021 tarihine rastlayan salı günü Saat:15.00’da Belediyemiz hizmet binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

             Tüm halkımıza ilanen duyurulur.

                         

                                                                                                                                        Hamza ŞAYİR

                                                                                                                                     Belediye Başkanı

 

 

  • § İsim Yoklaması
    § Açış konuşması
    § 21.12.2020 tarihli olağanüstü Meclis toplantısına ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve
    oylanması.


GÜNDEM:
1 - Denetim Komisyonu Kurulması.
2 - Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Belirlenmesi.
3 - Geçici İşçi Vizelerinin Görüşülmesi.
4 - Kütüphanelere Yer Tahsisi ve Belediye Başkanına Protokol Yapma Yetkisi Verilmesi.
5 - Dilbel Org.Taş.İnş.Sos.Hiz.San. Ve Tic. A.Ş. Hakkında Verilen Ve Veto Edilen Önergenin Tekrar Görüşülmesi.

Oluşturulma Tarihi : 18.01.2021