2020 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI İLANI

T.C.

DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                       

Sayı   :  45239781-105.02-E.138-2057                                                                       

Konu :  Meclis Toplantısı                                                                                                         30/11/2020

 

 

İ L A N

 

 

   DİLOVASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

 

                5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Belediyemiz Meclisinin Aralık ayı olağan toplantısının 1.        birleşimi, 03.12.2020 tarihine rastlayan perşembe günü Saat:11.00’de Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

               Tüm halkımıza ilanen duyurulur.                

 

                                                                                                                                           Hamza ŞAYİR                                                                                                                                                                 BelediyesiBaşkanı

 

 

  • § İsim Yoklaması
  • § Açış konuşması
  • § 02.11.2020 tarihli birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunması ve oylanması.

 

GÜNDEM:
1- Diliskelesi Mahallesi Sınırları Dahilinde 294 Ada 6 Nolu Parselin Yolda Kalan Kısımlarının
Kamulaştırma Talebi. (Komisyon Raporu)

 

2- Çerkeşli Mahallesi Sınırları dahilinde Bulunan Ve Eğitim Alanında Kalan Vatandaş Hisseleri İle Vatandaş Parsellerinde Kalan Belediye Hisselerinin Takas Talebi. (Komisyon Raporu)


3-
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ek Bütçe Talebi. (Komisyon Raporu)


4-
Mali Hizmetler Müdürlüğü 2021 Yılı Vergi Resim Ve Harçlarının Belirlenmesi.


5- Fen İşleri Müdürlüğü 2021 Yılı Hizmet Tarifeleri ve Harçlarının Belirlenmesi.


6- Plan ve Proje Müdürlüğü 2021 Yılı Hizmet Tarifeleri ve Harçlarının Belirlenmesi.


7- İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü 2021 Yılı Hizmet Tarifeleri ve Harçlarının Belirlenmesi.


8- Dilbel Org.Taş.İnş.Sos.Hiz.San. Ve Tic. A.Ş. hakkında verilen ve Veto edilen Önergenin Tekrar Görüşülmesi.

   

Oluşturulma Tarihi : 18.01.2021